ยอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่ง

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มียอดส่งออกไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้มูลค่ารวม 16,400 ล้านบาทตามตัวเลขจากกรมการค้าต่างประเทศ ในด้านการส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรกของภูมิภาคนั้นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการสนับสนุนจากเชื้อเพลิงพลาสติกผลิตภัณฑ์เคมีและเครื่องจักรและชิ้นส่วน

แผนกเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการค้ากล่าวว่ายอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่งที่สุดที่ 35.86% ในช่วงดังกล่าว “อาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วง 7 เดือนแรกมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคมากถึงร้อยละ 26.52 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย “นายอดุลย์โชติสินศักดิ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว