ช่วงวิกฤติสาธารณสุขในอดีต

พวกเขาเขียนว่า “เรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤติสาธารณสุขในอดีตที่ต้องการการดำเนินการจากแพทย์ทุกคนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอย่างมากอายุขัยในสหรัฐอเมริกาจะลดลงต่อไปการระดมพนักงาน PCP เพื่อเสนอการรักษาด้วย buprenorphine ในสำนักงานเป็น การแทรกแซงที่เป็นไปได้, ปฏิบัติ, และปรับขนาดได้ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที “

ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่ Harvard Medical School (HMS) และแพทย์ที่โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital; Barnett เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนโยบายและการบริหารด้านสุขภาพที่ Harvard Chan School ผู้สอนด้านการแพทย์ที่ HMS และ Brigham and Women’s Hospital physician บทความของพวกเขาเป็นหนึ่งในสามของการปรับปรุงเกี่ยวกับการรักษายาสำหรับความผิดปกติของการใช้ opioid ในฉบับ NEJM เดียวกัน