การบำรุงรักษาเป็นประจำและเพื่อความปลอดภัย

กรรมการของเขื่อนใหญ่สองแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีทางตะวันตกของประเทศยืนยันว่าวันนี้เขื่อนยังคงปลอดภัยและสามารถใช้น้ำได้มากขึ้นแม้ว่าระดับน้ำจะมีมากกว่า 80% ของความสามารถในการเขื่อน นายประเสริฐอินทร์ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์กล่าวว่าอ่างเก็บน้ำมีน้ำ 15,338.54 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 86.44 ของกำลังการผลิต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมปีที่ผ่านมาระดับน้ำที่อยู่เบื้องหลังเขื่อนมีถึง 74.07 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตร้อยละ 12.37 ต่ำกว่าระดับในปีนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับน้ำที่อยู่เบื้องหลังเขื่อนเพิ่มขึ้น 62.39 ล้านลูกบาศก์เมตรยังคงเหลือพื้นที่อีก 2,406.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อน้ำ ประเสริฐกล่าวว่าเขื่อนศรีนครินทร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศและได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำและเพื่อความปลอดภัย